Συνδυάστε πολλές συνδέσεις ίντερνετ μαζί και δημιουργήστε μια σύνδεση που σας παρέχει αθροιστικά το bandwidth όλων των συνδέσεων σε μια γραμμή. Με αυτό το τρόπο αποκτάτε μια αξιόπιστη διασύνδεση προς το ιντερνέτ και μένετε ανεξάρτητοι από τους παρόχους.  Με το WAN Bonding, δεν κερδίζετε μόνο σε ταχύτητα, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως αποκτάτε σταθερή σύνδεση προς το διαδίκτυο με διαθεσιμότητα 99.999%, ποσοστό που κανένας άλλος πάροχος δε μπορεί να σας εγγυηθεί.

Με τα multi wan bonding routers μας και την υπηρεσία always online, μπορείτε να συνδυάσετε συνδέσεις από διαφορετικούς παρόχους και διαφορετικών τύπων (ADSL, VDSL, 3G/UMTS, SAT, etc) προκειμένου να έχετε μια σύνδεση προς το διαδίκτυο. Η σταθερότητα της σύνδεσης επιτυγχάνεται με το ειδικό λογισμικό των routers το οποίο ελέγχει συνεχώς τη διαθεσιμότητα των γραμμών, και μόλις αντιληφθεί πρόβλημα σε κάποια από τις γραμμές, μεταφέρει όλη τη κίνηση των δεδομένων από την προβληματική γραμμή στις υπόλοιπες γραμμές. Όλες οι συνδέσεις και τα δεδομένα που λειτουργούσαν μέσω της σύνδεσης που παρουσίασε πρόβλημα, μεταφέρονται στις υπόλοιπες συνδέσεις χωρίς να διακοπούν!

Οικονομικότερα από ένα μισθωμένο κύκλωμα και εξίσου αξιόπιστο. Συνδυάζοντας μερικές xDSL γραμμές μπορείτε να αποκτήσετε μια γραμμή με τη χωρητικότητα ενός μισθωμένου κυκλώματος με πολύ χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον μπορείτε να έχετε επιδόσεις μισθωμένου κυκλώματος σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής του.

SECURE WAN BONDING

Όλες οι διασυνδέσεις προς το εσωτερικό σας δίκτυο από χρήστες και τα περιφερειακά γραφεία γίνονται μέσω VPN. Οι μεμονωμένοι χρήστες χρησιμοποιούν ειδική VPN client εφαρμογή (διαθέσιμη για Microsoft Windows Vista/7/10 και MacOS X) με SSL certificate και αλγόριθμο κωδικοποίησης 256bit.  Εάν ο χρήστης διαθέτει περισσότερες από μια συνδέσεις προς το διαδίκτυο στο φορητό του υπολογιστή μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να έχει πρόσβαση στο δίκτυο της εταιρίας με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα περιφερειακά γραφεία συνδέονται με τα κεντρικά μέσω των Viprinet routers και VPN site to site. Οι συνδέσεις είναι εξασφαλισμένες από προβλήματα καθώς το ειδικό λογισμικό των routers ελέγχει και κατευθύνει τη κίνηση των VPN tunnels σε άλλες γραμμές, αν αντιληφθεί πως υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να διακοπεί η ροή δεδομένων.

Αξιοπιστία. Οι routers είναι κατασκευασμένοι στη Γερμανία με τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Δεν διαθέτουν κινούμενα μέρη ενώ διαθέτουν παθητική ψύξη. Όλα τα modules είναι τεχνολογίας hotplug και έτσι μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να κλείσουμε το σύστημα, ενώ οι αλλαγές που κάνουμε στο προγραμματισμό τους γίνεται επίσης χωρίς να χρειαστεί επανεκκίνηση ή διακοπή του συστήματος.

Τομείς εφαρμογής. Το inernet bonding είναι ιδανικό για εταιρίες που ψάχνουν μια οικονομική και αξιόπιστη λύση για αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έτσι εφαρμογές όπως η πρόσβαση σε cloud based εφαρμογές, VPN site to site, video και audio streaming από κινητές και σταθερές μονάδες, τιμολόγηση από φορτηγά, εποπτεία συστημάτων σε δύσβατες περιοχές, τηλεϊατρική και πολλές ακόμη εφαρμογές γίνονται εύκολα και αξιόπιστα με μηδενική πιθανότητα διακοπής.

0
Comments

    Leave a Reply

    © 2020 EDs Solutions - Τεχνική Υποστήριξη και λύσεις τεχνολογίας